Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,093 (0.017 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Norrländska släkter - Ahlström, O. C
Norrländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar / samlade af O. C. Ahlström. - 2. vol. - Östersund, 1890-1892. Digitaliseringen gjorde hos Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; c.o. ahlström; norrländska släkter; norrländska slägter
Downloads: 2,159
[texts]Hernösands stifts historia och herdaminne - Jakob Fredrik Biberg
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; herdaminne; härnösands stift; jakob fredrik biberg
Downloads: 1,384
[texts]Vånafjärden - Bergmankällor
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f nederkalix
Downloads: 1,353
[texts]Karlsborgs historia - Bergmankällor
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; karlsborg; j.a. bergman; david hummel; bergman och hummel; kalix avd l manus; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag; bergman hummel & co
Downloads: 1,179
[texts]Projekt Gyljen 1828 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
En original anteckningsbok som troligen användts av C M Robson vid en inspektionsresa år 1828 vid Gyljens Bruk. Robson har i anteckningsboken satt upp olika frågeställningar angående bruket. Sedan har han överlämnat till en expert som besvarat frågorna på motstående sidor. Vem denne expert framgår tyvärr inte.
Keywords: gyljen; gyljens bruk; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; masugn
Downloads: 79
[texts]Johan August Bergman - samhällsbyggare och företagsledare i Kalixbygden - Bergmankällor
C-uppsats från Luleå tekniska universitet av Viktoria Lundbäck. Johan August var en man med stor makt och starkt inflytande i Kalixbygden under senare delen av 1800-talet. När sågverksindustrin växte fram i Kalix var J. August en nyckelperson, han blev även delägare i den mycket framgångsrika handelsfirman Bergman Hummel & C:o. Men som brukligt var för 1800-talets företagare hade J. August även intressen på andra områden...
Keywords: j.a. bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nordanskär; kalix avd l böcker; björkfors; grytnäs; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 770
[texts]En uppsats om Gyljen - Bergmankällor
En uppsats om Gyljens historia och om framtida utvecklingsmöjligheter av Bernt Nilsson från 1998. PDF-kopia av webbplats.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanföretag; gyljen; bernt nilsson; gyljens historia
Downloads: 402
[image]Grytnas exterior - Bildarkivet
Grytnäs herrgård i Kalix, exteriör. Bilden är sannolikt tagen under andra halvan av 1870-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; grytnäs; grytnäs herrgård
Downloads: 182
[texts]Brev till Angelica Bergman från åtskilliga - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Angelica Bergman från åtskilliga 1859-1904
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix mottagare angelica peyron; kalix mottagare angelica bergman
Downloads: 64
[texts]P.M. öfver hypotek för obligationslån - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Keywords: bergman; hummel; nederkalix; skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895
Downloads: 311
[texts]Trafikrapporter från Stockholm-Rimbo järnväg - Addebodaarkivet
Trafikrapporter från företaget Stockholm-Rimbo järnväg, också med rapporter från bl.a. Södra Roslags kustbana och Rimbo-Sunds järnväg. 1902-05. Mycket ofullständigt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; addebodaarkivet; roslagsbanan; trafikrapporter; stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 75
[texts]David Hummels bouppteckning - Grytnäsarkivet
David Hummels bouppteckning 1893-11-29
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica andra personer; david hummel; bouppteckning
Downloads: 48
[texts]Stockfångst m.fl. privilegier i Norr- och Westerbottens län - Bergmankällor
Ett utlåtande från Kammarkollegiums skogskommitté från 1872. Den digitala versionen hämtad från Nordkalottbibliotekets samlingar.
Keywords: bergmankällor; kronoskog; stockfångst; kengis bruk; pajala; övertorneå; meldercreutz; skogsbruk; bergsbruk; palmstruchska; korpfors; avafors; vitåfors; ekfors; sågverk; kalix avd l böcker; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f skogsindustri
Downloads: 423
[texts]Biographica Emanuel Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar Emanuel Bergman 1894-1900. Tillhör Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica emanuel bergman; emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 79
[texts]Obligationslån i Södra Roslags Kustbana - Södra Roslags Kustbanas arkiv
Papper om amortering av obligationslån i Södra Roslags Kustbana för åren 1900-1908
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; södra roslags kustbanas arkiv; kalix avd f obligationslån; obligationslån
Downloads: 42
[texts]Tågteknik - Addebodaarkivet
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; roslagsbanan; trafikrapporter; stockholm-rimbo järnväg; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; tågteknik; järnvägsteknik
Downloads: 99
[texts]Affärsrapport och jobb i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 801; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 45
[texts]Norrbottenskuriren - ett besök på Grytnäs - Grytnäsarkivet
Ett besök på Grytnäs skildrat i Norrbottenskuriren 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; norrbottenskuriren; grytnäs
Downloads: 96
[texts]Aktieförteckning för AB Bergman Hummel & Co - Grytnäsarkivet
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d aktieförteckningar; bergman hummel & co
Downloads: 130
[texts]Aktieägarregister för Södra Roslags Kustbana - Södra Roslags Kustbanas arkiv
Ett aktieägarregister från 1898 för Södra Roslags Kustbana
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; södra roslags kustbana; kalix avd d div register; aktieägarregister
Downloads: 59
[texts]Kontakter med statliga myndigheter - Södra Roslags Kustbanas arkiv
Skrivelser till och från statliga myndigheter vid anläggningen av Södra Roslags Kustbana till Åkersberga, 1897-1905.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; södra roslags kustbanas arkiv; kalix avd e brev; kalix avd b brev; kalix avd f statliga myndigheter
Downloads: 58
[texts]Brev till Wilhelm Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Wilhelm Bergman och hans hustru 1849-1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman
Downloads: 113
[texts]Anna Sällströms arkiv - Evert Taubes arkiv
Osorterat material från Anna Sällströms arkiv
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; Evert Taubes arkiv; anna sällström
Downloads: 125
[texts]Brev till Axel och Sofie Eurén - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Axel och Sofie Euren 1854-69
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare axel euren; kalix mottagare sofie euren
Downloads: 103
[texts]Ernst Bergmans "Bergmaniana" om förfäder - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; ernst bergman; bergmaniana; moses persson
Downloads: 216
[texts]Henrik Alms bergmaniana - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Material om släkten Bergman som tillhört Henrik Alm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f släktforskning; bergman-olson-almska samlingarna; henrik alm; bergmaniana
Downloads: 62
[texts]Vånafjärden åren 1930 - 1950 - Bergmankällor
En gammal bondby i bild av Ture Strömbäck
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; vånafjärden; kalix avd f vånafjärden
Downloads: 1,078
[texts]Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift - Grape, Isak
Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift, Umeå 1853. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; lappmarkens herdaminne; härnösands stift; svenska kyrkan; prästerskapet; herdaminne
Downloads: 359
[texts]Betalningssvårigheter - Filipsborgsarkivet
Brev till Johan Hedberg innehåller en beskrivning om hur bolaget dras med skulder och har betydande svårigheter att betala. En konkurs antyds ligga nära. Vilket bolag det rör sig anges inte och vem som skrivit brevet är tyvärr svårt att tyda, men är tydligen skickat från Gävle.
Keywords: kalix id 74-75; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborg; filipsborgsarkivet
Downloads: 99
[audio]Tjärtunnor och edet i Kamlunge audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide
Downloads: 26
[texts]Handlingar Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877 - Grytnäsarkivet
Handlingar Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1877 i olika former
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f föreningar; sågverks- och trävaruexportföreningen; grytnäs
Downloads: 35
[texts]Brev från Erique Bagge till Angelica Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Erique Bagge till Angelica Bergman, född Peyron
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix avsändare erique bagge; kalix mottagare angelica bergman; kalix mottagare angelica peyron
Downloads: 46
[texts]Timmertransport - Filipsborgsarkivet
Förteckning över timmertransporter som utförts med P.A. Svanbergs egna hästar i sågverksföretaget.
Keywords: kalix id 202-203; kalix avd h förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; transport; svanberg; häst; sågverk
Downloads: 34
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 425-428; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration
Downloads: 53
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Brev från (konsul Gran?)vid Löcknö ångsåg, till P.A. Svanberg i Kalix. Man väntar tydligen på ett svar från David Hummel om han tänker köpa bolaget. OBS. Texten är väldigt svårläst.
Keywords: kalix id 51-52; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; konsul; gran; hummel; svanberg
Downloads: 45
[texts]Telegram från Johannes Sällström 1870 - Grytnäsarkivet
4 st telegram från 1870, till Johan August Bergman från Johannes Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare johannes sällström; johannes sällström
Downloads: 43
[texts]Brev från Emanuel Deutsch 1883 - Grytnäsarkivet
2 st brev från 1883, till Johan August Bergman från morbrodern Emanuel Deutsch
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare emanuel deutsch; j.a. bergman; emanuel deutsch
Downloads: 47
[texts]Inlaga till Kungl. Maj:t 1886 - Grytnäsarkivet
inlaga av Johan August Bergman om bygge av bro över Kalix älv, med protokoll från kommunalstämma 14 november 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f brobygge; bro över kalix älv; kalix älv
Downloads: 29
[texts]Bouppteckning 1852, Morin - Forsling - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Bouppeckning 1852 i Innanbäcken efter avlidna sjömannen Isack Forslings hustru Eva Greta Morin.
Keywords: bouppeckning; forsling; morin; innanbäcken; sundqvist; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 70
[image]Briggen Paul - Elias Sehlstedt
Briggen Paul på en teckning av Elias Sehlstedt, som finns på Waldemarsudde (en gåva från släkten Bergman Olson).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; briggen paul; paul; waldemarsudde; elias sehlstedt; sehlstedt
Downloads: 61
[image]Briggen Svea - Sjöhistoriska museet
Text på tavlan: 22 Januari 1838 bey die Insel Corso. T. Pedersen pinx. Kopia av bild från Sjöhistoriska museet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; briggen svea; svea
Downloads: 39
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard har nu fått möjligheten att stanna på Utö för att repetera i ämnet matematik under ledning av sin f.d. lärare, docent Holmgren. I brevet anhåller han om föräldrarnas tillstånd och samtycke att få stanna. Rickard är väldigt formell i sin skrivning, av någon anledning? Speciellt framhåller han att detta är en möjlighet som han aldrig mer kommer att få. Han hoppas på ett svar tämligen omedelbart...
Keywords: kalix id 527-529; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare rickard svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg; rickard svanberg; utö
Downloads: 37
[image]Briggen Paul - Sjöhistoriska museet
Briggen Paul från Häfverö förd av Kapten J. Jansson. Bilden tillhör Sjöhistoriska museets samlingar.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; briggen paul; paul; sjöhistoriska museet
Downloads: 39
[image]Briggen Svea - Sjöhistoriska museet
Svea af Stockholm Cap:tn A.G. Brunstedt, tecknad av And. Lind 1850. Kopia av bild från Sjöhistoriska museet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; briggen svea; svea
Downloads: 38
[texts]Brev från N.C. Karlsson & co 1882 - Grytnäsarkivet
4 st brev från N.C. Karlsson & co 1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare n.c. karlsson & co
Downloads: 36
[texts]Brev från Johan Bergman Olson från år 1858 - Grytnäsarkivet
29 st brev från år 1858, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare johan bergman olson; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; johan bergman olson
Downloads: 36
[texts]Revisionsberättelsen - Filipsborgsarkivet
Kalix älvs flottningsförenings revisionsberättels för år 1902.
Keywords: kalix id 354-359; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; flottning; revision
Downloads: 129
[texts]PM vid kreditansökan - Grytnäsarkivet
PM vid kreditansökan
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kreditansökan
Downloads: 62
[texts]Brev till Manne Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Manne Bergman (son till Gustaf Bergman) 1893-1904
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix mottagare manne bergman
Downloads: 93
[image]Anna Alm - Bildarkivet
Anna Alm, gift med Carl Alm d.y.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; anna alm
Downloads: 64
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio